Säkerhet & Miljö

Säker och trygg

 

Att släppa in en städfirma i sitt hem kräver förtroende.

Ni skall kunna känna er trygga med oss och att ni alltid får bästa möjliga service.

 

 

Vi är försäkrade ifall något oförutsett skulle inträffa. Personalen är naturligtvis också försäkrad.

 

Nycklar och larmkoder förvaras i utrymmen avsedda för detta.

 

Nycklar och larmkoder kan inte spåras till dig som kund eller till din bostad.

 

Alla anställda arbetar under sekretessavtal och har tystnadsplikt.

 

Vår strävan är att det alltid är samma personer som kommer och städar hos er.

 

Krav på att de anställda skall bära en enhetlig klädsel.

 

Miljö och kvalite

 

Kunden skall kunna ägna sig åt sitt egna och inte behöva tänka på städningen.

 

Att vara medveten om miljön och ta del i hur vi skall kunna förbättra vårt miljöarbete är en självklarhet. Även att kunna upplysa och hjälpa våra kunder.

 

Miljöarbete är därför en naturlig del i vår verksamhet och i det dagliga arbetet.

 

Vi använder miljömärkta städprodukter till i stort sett all städning.

 

Vi försöker att använda effektiva redskap och maskiner som till följd bidrar med minskad el, kem och vattenanvändning med ett förbättrat städresultat.

 

Vår strävan är att på ett miljöriktigt sätt omhänderta avfallet som uppkommer i verksamheten.

 

Verksamheten skall bedrivas så att miljö och arbetsmiljö integreras i kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet innebär att kundernas krav skall uppfyllas.

 

Städningen skall utföras så att kunden, medarbetare och besökare känner trivsel. Arbetet skall utföras så kundernas bostad/lokaler och dess inredning vårdas.

 

Städarbetet skall utföras på rätt plats och tid, med rätt kem och arbetsmetod. Vi är lyhörda mot kund och personal.

Ring och boka.

0702-712232

info@stadofix.se

www.stadofix.se